صفحه اصلي

ايميل مطالب صالحون طراح قالب

یک پیشنهاد
شعر
مقاله
اسرار خلقت درون
نسخه های شفابخش
نسخه های شفابخش2-بواسیر
مناسبت ها-ایام الله-اعیاد-سوگواری
نسخه های اسراآمیز
پرسش وپاسخ
کتب
نكته هاي گفتني
مزاج شناسی

جهت دریافت برنامه های رادیو افسران کلیک کنید

حافظ

فال حافظ

نسخه های شفابخش

نويسنده : م . ع . آزادی

موضوع : نسخه های شفابخش


بهک وبرص(پیسی):

بهک وپیسی هردو،دونوع هستند.سفید(ازتجمع خلط بلغم)،سیاه(ازتجمع خلط سودااگربهک ازگوشت عبورکرده به استخوان برسدپیسی حاصل شود.

علاج بهک سیاه=-هلیله سیاه +سیاهدانه+آمله به نسبت مساوی هرروزصبح ناشتا ده گرم مصرف شود.

نسخه ۱-صمغ سداب ویاصمغ بنه کوهی+فلفل+خردل+تخم ترتیزک(شاهی)+تخم ترب به نسبت مساوی آسیاب کرده روی پوست قراردهید

علاج بهک سفید=نسخه1- پودرهندوانه ابوجهل(حنظل)رادرکپسول کرده روزی پنج کپسول برای سه روز مصرف کنید

نسخه 2-دارچین+سنبل+مصطکی+زعفران+پونه کوهی+آلوئه ورا به نسبت مساوی مخلوط با عسل هرروزسه حب مصرف شود

علاج پیسی=به مانند بهک سفیدوسیاه فقط مدت مصرف دارو طولانی ترمی شود

  اعصاب

 شاید بتوان گفت%85 افرادجامعه بشری ازدرداعصــــــــاب رنج می برند وبه جرات می توان گفت بیشتر ناراحــــتی های جسـمی انسا ن برگرفته ازاعصاب   ازاعصاب آدمی است.

 سلسله عصبی انسان ازدوقسمت تشکیل شده است.

1-اعصاب مغزی ونــــــــــخاعی که از12جفت عصب مغزی(رابط مغزبابدن)

و31جفت عصب نــــــــخاعی (رابط نخاع بابدن)است.

 2-اعصاب نباتی(غیرارادی) شامل سمــــــپاتیک متشکل است از 23جفت گره که دردو طرف مهره های بدن قرارگرفته است. وپاراسمــپاتیک  که شاخه ای ازاعصاب مغزی ونخاعی است و همراه اعصاب   سمـــــــپا تیک درنقاط بدن مثل (قلب وشش) وارد عمل می شود.سمپاتیک ضربان قلب راتندوپاراسمپاتیک آنراکند می کند.   

  مغز انسان 50 میلیارد پیام عصبی را(حتی درخواب)دریافت مـــــی کند.

 شاید بتوان گفت تعداد سلول های مغز انسان نزدیک به ده هزارعدداست.

 ارتباط بدن انسان توسط 13میلیاردنرون انجام می گیرد.

درحال عادی اعصاب پاراسمپاتیک اعصاب سمــــــــپاتیک را کنترل مــی کند.

درحا ل خشم وترس وهیجان قضیه برعکس مــــی شودواعصاب سمــپاتیک بر  

اعصاب پاراسمپا تیک تسلط داردودراین حا ل مردمـــک چشم گشاد وتـپش قلب بالا می رودوتنفس تندمی شودکه همه عکس العمل اعصاب سمپاتیک است.                                          

این حالت براثرعملکرد سیستم سمپاتیک است که ماده شیمایی آدرنـــا لین ترشح می کند وبدنبا ل آن آشفتگی ،دستپاچگی ایجاد می شود.

  علائم عصبی=آشفتگی،تهوع ،ضربان تندقلب،ترس،تشنج موضــــــعی،خفقان

   اضــــــــــطراب،حملات قلبی لرزش،عرق سردوبهم ریختگی ظاهرمی شود.

وبالا خره کلام مهم

 ((شفای هرکس ابتدادروجودخوداوست.که خــــودشناسی خــــــداشناسی است))

((نیروی درمان بخش درفکرانسان است نه دراعصاب))

 ((تن به بیماری ندادن کلیددرمان است))

((بگذارید زمان بگذرد گذشت زمان حاصل امید وبهبودی است))

 

     راهــــهای درمان

  1-روش درمان اعصاب به کمک داروهای گیــــــــاهی

نسخه 1-6جوشانده 15 گرم اسطوخودوس روزی 3فنجان برای   تســــــــــکین اعصاب  مفید است.                                                      

 نسخه  2-6 دمکرده گل گاوزبان+سنبل الطیب  به نسبت مساوی روزی3فنجان  

 معجزه گر اعصاب است.                                              

نسخه3-6دمکرده 200 گرم پونه جهت اعصاب مفیداست.                                                                        

 نسخه4-6دمکرده بهار نارنج دربیماری های اعصاب بسیار مفیداست.                                                                             

 6جوشانده 20گرم سنبل ختایــــی باعسل ممزوج وروزی 3فنجان برای بیماری اعصاب خوب است.                                       

 

جمعه ششم خرداد ۱۳۹۰

 

مطالب گذشته

·

پرسش وپاسخ ارسال در : یکشنبه هشتم دی ۱۳۹۲۱۰:۷ قبل از ظهر

·

نسخه های شفابخش2-بواسیر-توصیه های زمان بارداری وشیردهی ارسال در : یکشنبه نهم مرداد ۱۳۹۰۲۳:۲۷ بعد از ظهر

·

مزاج شناسی ارسال در : دوشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۴۱۹:۲۵ بعد از ظهر

·

السلام علیک یااهل بیت النبوه ارسال در : شنبه چهارم مهر ۱۳۹۴۱۰:۴۵ قبل از ظهر

·

رمزسلامتی ارسال در : دوشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۴۱۲:۵۷ بعد از ظهر

·

نسخه یبوست زنان باردار ارسال در : جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲۹:۲۸ قبل از ظهر

·

پیشنهاد ارسال در : شنبه هفتم دی ۱۳۹۲۱۹:۰ بعد از ظهر

·

نکته ها5 ارسال در : جمعه پانزدهم آذر ۱۳۹۲۱۸:۲۵ بعد از ظهر

·

نکته ها4 ارسال در : چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۲۲۳:۵ بعد از ظهر

·

خلاصه نویسی قسمت اول طب الرضا ارسال در : شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲۱۶:۳۹ بعد از ظهر

·

خلاصه طب جامع امام صادق(ع) ارسال در : یکشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۲۱۰:۵۴ قبل از ظهر

·

درمان زخم هاودرمانزخم دیابتی ارسال در : یکشنبه پنجم آبان ۱۳۹۲۲۳:۱۲ بعد از ظهر